http://www.quamiro.pl/
wybierz język:

Strona główna Współpraca Materiały do pobrania Oferty pracy Mapa sprzedaży Kontakt

NASZA OFERTA
WSPÓŁPRACA

TERMINY PŁATNOŚCI

Za pierwsze trzy dostawy wymagana jest płatność gotówkowa (przedpłata) na podstawie faktury – proforma.
Standardowy termin płatność wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. Każdy klient może wnioskować o wydłużenie terminu płatności, pod warunkiem, że do tej pory (przez co najmniej 2 miesiące) nie przekraczał standardowego terminu płatności.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia mogą być składane do Działu Obsługi Klienta Quamiro drogą elektroniczną (info@quamiro.pl).

Koszty dostawy akcesoriów meblowych Quamiro ponosi Firma w przypadku, gdy wartość zamówienia wynosi nie mniej niż 3000 zł netto. Dla dłużyc od 3m długości, minimum logistyczne wynosi 5000 zł netto. W przypadku zamówień o niższej wartości dostawa odbywać się będzie na koszt Klienta.
Quamiro, dzięki współpracy z firmami przewozowymi zapewni atrakcyjne ceny dostaw; Klient może również odebrać towar poprzez poleconą przez siebie firmę przesyłkową.
W uzasadnionych przypadkach, np. zamówienie Klienta obejmuje również systemy aluminiowe, wysokość wprowadzonego poziomu minimum logistycznego może ulec obniżeniu poprzez indywidualne ustalenie z Klientem.

TRANSPORT

Czas od potwierdzenia zamówienia do jego realizacji nie będzie dłuższy niż 72 godziny. Jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub wyższa od minimum logistycznego, koszty transportu ponosi „Quamiro”. W przypadku nie spełnienia warunku minimum logistycznego, dostawa będzie realizowana na koszt Klienta.

REKLAMACJE ILOŚCIOWE

Podczas przyjmowania dostawy Klient powinien każdorazowo sprawdzić zawartość przesyłki i porównać ją z fakturą zakupową.
Ewentualne niezgodności, lub braki prosimy zgłaszać pisemnie - faksem (zgłoszenie reklamacyjne zawierające specyfikacje i opis niezgodności), w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania towaru.

Niezbędne załączniki:
- kserokopia faktury zakupowej
- kserokopia listu przewozowego

REKLAMACJE JAKOŚCIOWE

W razie stwierdzenia uszkodzenia, lub innych wad jakościowych towaru, prosimy o zgłoszenie pisemne – faksem (zgłoszenie reklamacyjne zawierające specyfikacje i opis uszkodzeń, lub wad).Reklamacje jakościowe Klient powinien zgłaszać natychmiast po stwierdzeniu uszkodzeń, lub wad towaru, jednak nie później niż 14 dni od przyjęcia towaru na swój magazyn. Reklamacje jakościowe będą rozpatrywane na podstawie oględzin przeprowadzonych przez Przedstawiciela Quamiro, lub na podstawie zdjęcia (bardzo dobrej jakości) wadliwego towaru.

Niezbędne załączniki:
- kserokopia faktury zakupowej
- kserokopia listu przewozowego
- zdjęcie wadliwego towaru

Dział Obsługi Klienta Quamiro poinformuje Klienta o decyzji w sprawie reklamacji, oraz o sposobie jej załatwienia w terminie:

- 7 dni przypadku reklamacji ilościowej
- 14 dni w przypadku reklamacji jakościowej
©2021 Quamiro. Wszelkie prawa zastrzeżone.